VERDIER

ROTFESTET

Vi er en del av den 2000 år gamle verdensvide kirke som er ønsket og villet av Jesus.
Vi vil være forankret i Bibelen og fellesskapet med en levende Gud,
og la oss prege av Guds ord og bønn. Dette er vår kilde til veiledning, kraft og inspirasjon.


RAUS

Gud er raus, og evangeliet er budskapet om denne rausheten. Som Jesu etterfølgere ønsker vi å følge det eksemplet han har gitt oss. Rent praktisk betyr det at vi vil være rause med hensyn til vår bruk av tid, våre penger og hvordan vi forholder oss til mennesker.


RELEVANT

En misjonal livsstil innebærer at troen leves og deles der vi til enhver tid befinner oss. Vi vil dele evangeliet om Jesus på en relevant måte, både i og utenfor hjemmet. Vi vil kommunisere på en måte folk forstår, støtte lokalsamfunnet og velsigne gode ting som gjøres. Evangeliet er ikke bundet av kultur, tid og sted, men er aktuelt for alle mennesker, til alle tider og på alle steder.

Verider