BARN

SØNDAGSSKOLE

Gudstjenestene våre er laget slik at det skal være gøy for barna å være med. Under talen går barna til søndagsskole, hvor de synger, leker og lærer om Jesus. Vi deler barna i to grupper; en for de minste, og en for de litt større.
For de minste barna bruker vi et opplegg som heter "Sprell Levende". Dette er et mangfoldig og pedagogisk opplegg som styrker barnas tro og hjelper dem til å følge Jesus. For de litt større bruker vi opplegget "Aldri alene", hvor målsettingen er å skape trygge rom der tweens kan kjenne med hele seg at de har en identitet som Guds barn. Begge disse oppleggene bygger på en evangelisk-luthersk basis, og brukes i flere kirkesamfunn.

 

Barn