SMÅGRUPPER

BLI MED I EN SMÅGRUPPE

Ønsker du å bli en del av et fellesskap som inkluderer, utfordrer og hjelper deg til å vokse i troen på Jesus?

Vi tror livet som Jesu etterfølgere først og fremst leves til hverdags. Derfor er misjonskirken i Lillesand bygget opp av smågrupper som til sammen utgjør menigheten. Å være en del av et smågruppefellesskap er noe som hjelper oss til å snakke sant om livet og ha noen som både lytter og støtter, og holder oss ansvarlig når vi har satt oss et mål. Bibel, mat, samtaler, bønn og lovsang er elementer en smågruppekveld kan inneholde. Først og fremst samles vi for å dele liv og styrke troen. Smågruppene møtes i hjemmene ukentlig eller annenhver uke.

Har du lyst til å være med i en livsnær gruppe med ærlige samtaler om livet og troen?
Ta kontakt med Astri Seljåsen Torp på 913 56 943 eller send mail til post@lillesandmisjonskirke.no, så inviterer vi deg med i en av smågruppene.

 

NÅR MØTES SMÅGRUPPENE?

19+:
Onsdager kl. 19.00 i partallsuker

Menn: Onsdager kl. 20.00 i oddetallsuker

Damer: Onsdager kl. 20.00 i oddetallsuker

Par: Onsdager kl. 20.00 i partallsuker

Unge voksne: Ondsdager kl. 19.00 i partallsuker

Smågrupper