BØNN

BØNN FOR LILLESAND


Bønn for Lillesand er et samarbeid mellom menighetene i byen. Menighetene samles en gang i måneden (andre mandag hver måned) for å be sammen. Vi bytter på å møtes i de forskjellige menighetene.
 

→ GÅ TIL KALENDER FOR Å SE DATO OG STED


 

MENIGHETENS BØNNEARBEID


Søndagene vi har gudstjeneste, samles vi i Bedehuset kl. 10.00 for å be for menigheten, byen og landet. Fra kl. 10.30 ber vi for gudstjenesten sammen. Bli gjerne med!

Vi tror at bønn er viktig for at en menighet skal være sunn og for at den skal vokse. Derfor ønsker vi å bygge opp et sterkere bønnearbeid i menigheten vår. Hvis du ønsker å være med å bidra inn i dette, så er du hjertelig velkommen. Ta kontakt med Reidun Gjertsen Rønning på 970 92 274 ved interesse.

Av og til kan det være godt å komme til Jesus med det vi strever med. Har du lyst til at noen skal be for deg, eller kjenner du noen som trenger forbønn? Da kan du sende bønnemnet inn til bonn@lillesandmisjonskirke.no. Temaene som blir sendt inn vil bli bedt for, og de blir selvsagt ikke delt videre. Vi oppfordrer deg til å være frimodig med å sende inn bønneemner, bønn er med på å forløse Guds kraft i våre og andre menneskers liv.

beach-1868772_1920