BØNN

BØNN FOR LILLESAND


Bønn for Lillesand er et samarbeid mellom menighetene i byen. Menighetene samles en gang i måneden (andre mandag hver måned) for å be sammen. Vi bytter på å møtes i de forskjellige menighetene.
 

→ GÅ TIL KALENDER FOR Å SE DATO OG STED


 

MENIGHETENS BØNNEARBEID


Søndagene vi har gudstjeneste, samles vi i Bedehuset kl. 10.00 for å be for menigheten, byen og landet. Fra kl. 10.30 ber vi for gudstjenesten sammen. Bli gjerne med!

Vi tror at bønn er viktig for at en menighet skal være sunn og for at den skal vokse. Derfor ønsker vi å bygge opp et sterkere bønnearbeid i menigheten vår. Hvis du ønsker å være med å bidra inn i dette, så er du hjertelig velkommen. Ta kontakt med Reidun Gjertsen Rønning på 970 92 274 ved interesse.

beach-1868772_1920