VÅR HISTORIE

VÅR HISTORIE

Lillesand misjonskirke startet som en menighetsplante da Astri og Lars Torp flyttet til Lillesand høsten 2013. Menigheten var et planteprosjekt under Grimstad misjonskirke frem til våren 2018. 11. mars 2018 ble vi offisielt stiftet, og fra da av har vi stått på egne ben. I forbindelse med stiftelsen arrangerte vi en festgudstjeneste på e-teateret for å feire dette. Du kan lese mer om stiftelsen og festgudstjenesten nederst på siden.

Da menigheten var en plante, var det er startteam som jobbet for å bygge opp menigheten. Under stiftelsen ble det valgt et lederskap som nå leder menigheten. Den daglige ledelsen er delegert til hovedpastoren, som ble ansatt i 20% stilling fra høsten 2018. Fra høsten 2019 ansatte lederskapet en lovsangsleder i 20% stilling. Det er disse to som foreløpig utgjør staben. Vi har flere som jobber mye frivillig for å få resten av menighetens arbeid til å gå rundt.

I starten arrangerte startteamet disippelsamlinger hjemme hos familien Torp én gang i måneden. Etter hvert ble det for mange til å samles hjemme i en stue, og vi begynte å leie Gamle middelskolen i byen. Vi begynte også å kalle samlingene for 'gudstjeneste' og fortsatte med å samles en gang i måneden. Høsten 2018 hadde menigheten vokst ut av dette lokalet. Vi begynte å leie Bedehuset i Lillesand og bestemte oss også for å øke til å ha gudstjeneste annenhver uke, noe vi gjør fremdeles.

Hele veien har menigheten hatt fokus på å få folk inn i smågrupper, fordi vi tror at livet som Jesu etterfølgere først og fremst leves til hverdags. Vi startet med to grupper. Etterhvert har det kommet flere til, og i dag har vi fire grupper.

forsidebilde-(8)

STIFTELSE OG FESTGUDSTJENESTE 2018

Søndag 18. mars 2018 var det festgudstjeneste i Lillesand misjonskirke! Vi inviterte alle som ville til å bli med å feire at menigheten ble offisielt stiftet søndag 11. mars. Spesielt invitert var lederne fra de andre menighetene i byen, andre misjonskirker i området, ledere fra misjonskirken sentralt og ordfører Arne Thomassen. 

Vi feiret med masse lovsang og dans. Vi fikk se dans fra både den nystarta dansegruppa for barn, og fra ungdommene som har drevet med dans i noen år nå. Vi hadde noen fra menigheten opp på scenen til å svare på spørsmål om hvorfor de valgte å bli en del av Lillesand misjonskirke. På det spørsmålet var det mange som svarte at det var som å komme hjem da de kom inn dørene her, enten til gudstjenesten eller i en av smågruppene.Hvorfor enda en kirke?
Mange undrer seg kanskje over det, for det finnes jo ledige benker i de allerede etablerte kirkene i Lillesand på søndagene. Hvorfor trenger vi da en kirke til? Fordi det fortsatt er mange mennesker i Lillesand som ikke kjenner Jesus. I sin hilsen på festgudstjenesten, beskrev Rune Daltveit kirkene i Lillesand som et fotball-lag med ulike spillere. Vi skal altså ikke konkurrere med de kirkene som finnes fra før, men vi skal fylle ut en ledig plass, og jobbe sammen med de andre om å nå ut til nye mennesker.

“Da vi opplevde at Gud kalte oss til Lillesand, fikk vi et inntrykk av at vi skulle bety noe for noen av dem som tror, men av en eller annen grunn står uten kirke, og at vi skulle være med og lede mennesker til tro på og etterfølgelse av Jesus. Fokus er at vi vil være en sunn og misjonal kirke.”
- Astri og Lars Torp

Stiftelse

- Stiftelse -

Festgudstjeneste1

- Festgudstjeneste -

Festgudstjeneste2

- Festgudstjeneste -

Festgudstjeneste3

- Festgudstjeneste -