LEDERSKAP

LEDERSKAPET


Lillesand misjonskirke er organisert som en forening, med årsmøtet som øverste organ. Årsmøtet velger et lederskap (styre) som leder menigheten. Den daglige ledelsen er delegert til hovedpastor.

LEDERSKAPET BESTÅR AV:

Reidun Gjertsen Rønning

Leder av lederskapet

Tlf.: 970 92 274
e-post: lederskap@lillesandmisjonskirke.no

Monica Marie Teige

Økonomiansvarlig

Tlf.: 
e-post: okonomi@lillesandmisjonskirke.no

Lars Martin Torp

Pastor

Tlf.: 930 88 361
e-post: post@lillesandmisjonskirke.no

Mari Bronsta Gitmark

Lederskapsmedlem

Tlf.: 452 96 818
e-post: lovsang@lillesandmisjonskirke.no

Øyvind Wallann

Lederskapsmedlem

Tlf.: 936 04 489
e-post: 

Lillian Rysstad Sandnes

Lederskapsmedlem

Tlf.: 415 04 974
e-post: Lillianrs@gmail.com

Michael Manas Mendoza

Varamedlem

Tlf.: 454 37 744
e-post: docmichael.mendoza@gmail.com

Randi Seljåsen

Varamedlem

Tlf.:
e-post: