TALER

TALEOPPTAK AV HØSTENS TALESERIE:
DEN STORE FORTELLINGEN

7. Elia og Elisja

18. november 2018 - Elia og Elisja

Torbjørg Oline Nyli

Elia valgte ut Elisja til sin etterfølger og vandret sammen med ham. Filip forklarte den Etiopiske hoffmannen hva han leste og ledet ham til en dypere tro. Kan vi bety noe for noen? Etterlyst: Åndelige foreldre.

HØR TALEN
6. Noah

4. november 2018 - Noah

Lars Martin Torp

Noah hadde en forbilledlig tro, han stolte på at Gud hadde noe bedre i vente.

HØR TALEN
5. Josef

21. oktober 2018 - Josef

Odd Arild Berge

Gud bruker ting som skjer i livet vårt til å bygge karakter. Josef valgte å se livet sitt i en større sammenheng, til tross for alt det vonde han opplevde:

HØR TALEN
4. Guds løfte

7. oktober 2018 - Guds løfte

Lars Martin Torp

Gud opprettet en pakt med Abram, og dermed med oss. En pakt er mer enn et løfte. Gud forplikter seg, vi kan velge å ta imot.

HØR TALEN
3. Rut

23. september 2018 - Rut

Maria Morfjord

Gjennom Rut fikk Noomi sin forløser. Boas viser oss noe av Guds karakter - hvis vi blir hos Ham vil Han ta vare på oss.

HØR TALEN
2. Mennesket

9. september 2018 - Mennesket

Lars Martin Torp

Mennesket er i en særstilling i skaperverket. Du har en egenverdi fordi du er skapt av Gud. Skapt i Guds bilde, til fellesskap med ham.

HØR TALEN
1. Skapelsen

26. august 2018 - Skapelsen

Lars Martin Torp

Denne høsten skal vi hente en del tema fra det Gamle Testamentet, og vi begynner på begynnelsen, med skapelsen.

HØR TALEN


UNDER FINNER DU TALER FRA TIDLIGERE GUDSTJENESTER SOM DU KAN HØRE / LESE


FOKUS MAI

Her kan du høre preken fra 13. mai 2018

Mellom himmelfart og pinse

FOKUS FEBRUAR

Her kan du lese preken fra 18. februar 2018

Menighet - communitas

FOKUS JANUAR

Her kan du lese preken fra søndag 21. januar 2018

Hvorfor menighet?

FOKUS JUNI

Pinsen er kirkas fødselsdag. I dag kan vi feire verdensrekord. Det har aldri tidligere i historien vært så mange kristne mennesker i verden. Og i morgen blir det en ny verdensrekord!

Gud er grenseløs og uutgrunnelig. Treenig. Faderen, Jesus og Ånden. Fra evighet av har personene i Gud eksistert i en kjærlighetsrelasjon, hvor hver av de tre personene kretser rundt de to andre. Menneskene ble skapt for å ta del i Guds kjærlighet. Det kan være svimlende, abstrakt. Men vi svever ikke hvileløst rundt i det store intet. Vi er en del av Guds historie. En historie med en begynnelse og en slutt, og en dyp hensikt.

For mange kristne gjennomgår troen minst to reiser (sikkert mange flere..) i løpet av livet. Den første reisen er at alt det abstrakte trenger å bli konkret.

Skaperen skriver seg selv inn i historien. Gud blir menneske. Han modellerer for oss hvordan Gud har skapt oss til å leve. Den verdensvide kirke feirer dette ved julefeiring hvert år. Hendelsen er så viktig at den bygges inn i vår livsrytme og kalender. Og til påske feirer vi at Jesus åpner veien til Gud ved å ta på seg vår skyld, så vi kan være fri.

Den andre reisen handler om at det konkrete igjen må få nærme seg det grenseløse. Jesus dro opp til himmelen. Kristi himmelfartsdag. Disiplene stod og så etter han. Sånn kan vi også føle det i livet vårt. Den Jesus vi har vokst opp med kan virke litt langt borte. Liksom fortellingene ble stående stille og vi vokste videre.. Troen prøves og kommer ut i den andre enden som en ny, enkel tillitt til Gud, men likevel gjennomtenkt og gjennomprøvd. Etter Kristi himmelfart kommer pinsen. Gud blir nærværende som aldri før. Jesus er fysisk langt borte, men likevel nærmere.

 

(Tanker hentet fra Bergstrøm, Lena, "Å gi plass til en annen".)

Bibeltekster:

Den hellige Ånd på pinsedagen Apg 2

Den usynlige Guds bilde Kol 1, 15-20

“Det er det beste for dere at jeg går bort…” Joh 16,7


FOKUS MARS

Matt 5, 13-16

Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.

Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Et kall til å være utsendt.

Det å være sendt handler ikke først og fremst om å flytte til jordens ender. Misjon skjer rett utenfor og innenfor døra di. Det handler ikke om å gjøre mest mulig men å være seg bevisst at man er utsendt. Noen ganger trenger mennesker bare å bli sett, lyttet til og tatt på alvor, og det kan ligge mye helbredelse i dette. Vi vil møte mennesker der de er og selv være til stede i vårt eget liv og vise andre hvordan et ekte liv i Guds nåde ser ut. Dette er noe vi jobber med i kirka vår. Verdens lys, som vi er, skinner i våre hjerter, og den skal lyse opp for alle i huset. Huset er ditt nettverk av mennesker, dem du møter i hverdagen. Å være utsendt handler om å la det lyset skinne gjennom våre liv – som ikke er perfekte, men sprukne leirkrukker – så menneskene rundt oss kan se skatten som er inni. Det handler om å være salt – som skal hindre forråtnelse, som kan hjelpe mennesker å bli fri. Det handler mer om å være enn om å gjøre.

Guds kjærlighet er utøst i hjertene til dem som tror. Vi er kalt til å bære denne kjærligheten, Hans lys, ut i livene vi lever i denne verden.

Der hvor du har ditt daglige virke er hovedtjenesten din. Menneskene du møter i hverdagen trenger å se lyset og få muligheten til å ta del i den friheten Gud har for oss. Vi trenger å være tilkoblet til kraftkilden for at lyset ikke skal falme. Derfor ønsker vi å møtes som nå for å feire gudstjeneste med hverandre, feire fellesskapet med Gud og hverandre. Da er det noen som ordner til i forkant og forbereder det som skal skje. Ellers vil vi ha fokus på å dele livet med hverandre i smågrupper, og få ny kraft og livsglede til hverdagslivet – til å være salt og lys.

Fortsett samtalen i smågruppene.

For videre studier: 2. Kor 4, 1-15; Matt 28, 18-20; 


FOKUS FEBRUAR

Kom og vær min!
Kom og vær sammen med meg!
Kom og vær sammen med de andre som elsker meg!
Kom og vær fri!
Kom og vær velsignet!
Kom og få fred i hjertet!
Kom og få evig liv!

Vi er kalt av Gud. Før vi ser på hva vi er kalt til, vil vi stoppe opp ved den som kaller. Dersom vi ikke våger å søke Gud bortenfor de bildene vi allerede har av Ham, og heller vil leve med det samme gamle bildet, risikerer vi at forholdet blir tilfeldig og uinteressant. Alle forhold forandrer seg hver gang vi forandrer oss. Det er naturlig at forholdet til Gud også endres. Gud er alltid større enn de forestillingene vi har om ham. Gud kaller på oss i det vanlige livet, her og nå. Ikke bare en annen gang, et annet sted.

Fortsett samtalen i smågruppene.

For videre studier: Romerne 1,6; 1. kor 1,9; Rom 1,7; 1. kor 1,2; Gal 5,13; 1. Tim 6,12; 1. Pet 3,9; Fil 3,14; Kol 3,15; 1. Pet 5,10

2. Tim 1,9: Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av, og som nå er blitt åpenbart ved at vår frelser Kristus Jesus kom til jord. Han har gjort ende på døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet.