VÅR HISTORIE

STIFTELSE OG FESTGUDSTJENESTE

Søndag 18. mars var det festgudstjeneste i Lillesand misjonskirke! Vi inviterte alle som ville til å bli med å feire at menigheten ble offisielt stiftet søndag 11. mars. Spesielt invitert var lederne fra de andre menighetene i byen, andre misjonskirker i området, ledere fra misjonskirken sentralt og ordfører Arne Thomassen. 

Vi feiret med masse lovsang og dans. Vi fikk se dans fra både den nystarta dansegruppa for barn, og fra ungdommene som har drevet med dans i noen år nå. Vi hadde noen fra menigheten opp på scenen til å svare på spørsmål om hvorfor de valgte å bli en del av Lillesand misjonskirke. På det spørsmålet var det mange som svarte at det var som å komme hjem da de kom inn dørene her, enten til gudstjenesten eller i en av smågruppene.

Hvorfor enda en kirke?
Mange undrer seg kanskje over det, for det finnes jo ledige benker i de allerede etablerte kirkene i Lillesand på søndagene. Hvorfor trenger vi da en kirke til? Fordi det fortsatt er mange mennesker i Lillesand som ikke kjenner Jesus. I sin hilsen på festgudstjenesten, beskrev Rune Daltveit kirkene i Lillesand som et fotball-lag med ulike spillere. Vi skal altså ikke konkurrere med de kirkene som finnes fra før, men vi skal fylle ut en ledig plass, og jobbe sammen med de andre om å nå ut til nye mennesker.

“Da vi opplevde at Gud kalte oss til Lillesand, fikk vi et inntrykk av at vi skulle bety noe for noen av dem som tror, men av en eller annen grunn står uten kirke, og at vi skulle være med og lede mennesker til tro på og etterfølgelse av Jesus. Fokus er at vi vil være en sunn og misjonal kirke.”
- Astri og Lars Torp

Stiftelse

- Stiftelse -

Festgudstjeneste1

- Festgudstjeneste -

Festgudstjeneste2

- Festgudstjeneste -

Festgudstjeneste3

- Festgudstjeneste -