KONFIRMANT

KONFIRMASJON I LILLESAND MISJONSKIRKE


Misjonskirken i Lillesand bygges opp av smågrupper som til sammen utgjør menigheten. Konfirmantundervisningen foregår også i en smågruppe som møtes ukentlig. For å være med i konfirmantgruppen vår kreves det verken at du er døpt eller har et avklart forhold til tro.

Høstsemesteret blir undervisningen samtaler rundt tema fra alpha-kurset, spesielt tilpasset ungdom. Vi møter ungdommene der de er og inviterer til fellesskap og refleksjon rundt livets store spørsmål. Etter jul blir tematikken kjærlighet i praksis og forberedelser til konfirmasjonsgudstjenesten. Konfirmantene selv vil være med på utformingen av denne gudstjenesten.

For påmelding eller info, ta kontakt med Astri Seljåsen Torp på tlf 91356943.

Konfirmant