GUDSTJENESTE

VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE


Vi møtes til et stort familieselskap for å feire vår felles identitet og tilhørighet. Vi samles som Guds barn, priser Jesus for den han er og det han har gjort, gjør og kommer til å gjøre for oss, i oss og gjennom oss. For oss er det viktig at man ikke er kristen kun på søndagen, men at vi får være Jesu hender og føtter der vi lever i våre hverdagsliv. Derfor samles vi ukentlig eller annenhver uke i hjemmene til smågrupper for å dele liv og styrke troen. Velkommen til gudstjeneste også til deg som ikke er med i en mindre gruppe.

Du som har et uavklart forhold til tro, er også hjertelig velkommen til å være med på gudstjeneste hos oss. Det er deg vi er her for. Vi har ikke mulighet til å bruke mye ressurser på å imponere med et high-tek opplegg, men vår bønn er at du kan komme og få en smak av alt det gode Herren har for deg.

Vi feirer gudstjeneste annenhver søndag klokka 11.00. Vi samles til bønn, lovsang og forkynnelse, søndagsskole, nattverd og kirkekaffefellesskap. Gudstjenestene våre finner sted i Brentemogate 10 (Bedehuset) i Lillesand sentrum. Denne høsten har vi gudstjeneste i oddetallsuker fra og med 30. august.

 

→ GÅ TIL KALENDER FOR Å SE DATOER

82865462_2155694861199860_1567627818538369024_n-(3)
118122751_1761528463985173_8934930509838754537_n

BÆREKRAFTIG MENIGHET


Vi har startet en temaserie som vi har kalt "Bærekraftig menighet" – hva er det? Handler det om at vi må trene og bygge muskler for å kunne bære menigheten? På en måte kan vi si det – vi bygger åndelige muskler. En bærekraftig menighet er en menighet der vi stiller opp for hverandre – i Galaterbrevet 6 v2 står det: "Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov."

Samtidig er mange av oss slitne og midt i "tidsklemma", vi har mye som skjer og er travle – hvordan kan vi ha en bærekraftig tro, et bærekraftig hverdagsliv og en bærekraftig menighet midt i all vår travelhet? Kirke skal ikke være "enda en ting vi må gjøre", det skal være et sted der vi kan hente kraft og inspirasjon til hverdagen, et sted der vi har fellesskap med Gud og med hverandre, og et sted der vi kan hente støtte fra hverandre og stille opp for hverandre. Vi feirer det som er bra og hjelper hverandre gjennom det som er vanskelig.

Kilden til alt vi gjør er Jesus, troens opphavsmann og fullender – han som har båret all verdens synd kan bære vår tro og vår menighet. Derfor kan han invitere alle som strever og som har tungt å bære; «kom til meg», sier han, og så lover han hvile (Matt 11,28).