GUDSTJENESTE

15. september 2019 12:00

Brentemogate 10
 

Hjertelig velkommen til gudstjeneste med Lillesand misjonskirke! 

Vi samles for å feire at Jesus lever. Sammen med millioner av mennesker over hele verden har vi fått oppleve at dette stor betydning for våre liv i dag. 

Velkommen til en gudstjeneste med lovsang, tale, bønnevandring, nattverd, velsignelse og kirkekaffe! 

Vi samles vi for å be sammen fra kl 11.00, bli gjerne med!